Ticari İleti Onay metni

6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, bildirmiş olduğum kişisel verilerimin, Endless Fairs (Endless Frs Yazılım Bilişim A.Ş.) tarafından tanıtım, satış, promosyon, pazarlama, reklam, indirim, bilgilendirme, kampanya vb diğer faydaların sunulması amacıyla işlenerek, tarafıma kısa mesaj, e-posta, mektup ve telefon kanalları yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesine izin verdiğimi aksi bir beyanda bulunmadığım müddetçe, kabul ediyorum.