Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası

1.Genel

Bundan böyle “Endless Fairs” olarak anılacak Endless Frs Yazılım Bilişim Anonim Şirketi web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu nedenle, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”) ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili sair mevzuat çerçevesinde, web sitemizi kullanırken Endless Fairs tarafından ziyaretçilere ilişkin ne tür bilgilerin alındığını, bu verilerin nasıl kullanıldığını, korunduğunu ve kimlerle paylaşılabileceğini açıklamaktadır. Ayrıca işbu Politika çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun ziyaretçiler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Endless Fairs'a başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlanabileceği belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem Endless Fairs tarafından yerine getirilecektir.

Politika, ziyaretçilerimizin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Endless Fairs olarak ziyaretçi kişisel verilerini toplamaktaki temel amacımız sizlere daha güvenli, etkili ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmaktır. Bu kapsamda kişisel verileriniz mevzuata uygun bir biçimde toplanmakta, işlenmekte, belirli, açık ve meşru amaçlarla kullanılmakta, muhafaza edilmekte ve imha edilmektedir. 

İşbu Politika Endless Fairs internet sitesinden link verilmiş başka siteler (hyperlinked web siteleri) için geçerli değildir.

 

2.Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Site ziyaretçilerimize ait kişisel veriler; ziyaretçinin kendi istemiyle internet sitemizi ziyaret etmesi/sitede gezinmesi, sunduğumuz hizmetlerden yararlanmak amacıyla sitemizde yer alan formlara belirtilen bilgileri girerek kişisel verilerini bizlerle paylaşması ve tarafımızdan ticari ileti almak üzere onay vermesi halinde işlenebilmektedir. 

Endless Fairs, ziyaretçi verilerini yasada öngörülen (kanunlarda açıkça öngörülme, fiili imkansızlık nedeniyle ilgilinin açık rızasının alınamaması, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgi olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kişisel ver sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi, bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması) veya ziyaretçinin açık rıza beyanında belirtilen sınırlamalar dahilinde kullanacağını, işleme tabi tutulacağını veya aktarılacağını taahhüt eder. 

Kişisel bilgilerin toplandığı ve açık rızanıza bağlı olarak işlendiği durumlarda, izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Ancak, açık rızanın geri çekilmesi, geri çekilmesinden öncesinde gerçekleştirilen işlemlerin yasallığını etkilemeyecektir.

 

Ziyaretçilerimize ait toplanmakta ve işlenmekte olan kişisel veriler

- Teklif ve/veya bilgi formunun doldurulması halinde iletişim bilgileriniz (ad soyad, e-posta adresi ve/veya telefon numarası) ile ilgilenilen hizmet, 

- Sitede ziyaret edilen kısımlar/sayfalar ile sitede yapılan gezintiye ilişkin otomatik depolanan diğer bilgiler,

- Sitede yer alan sohbet kısmında gerçekleşen/gerçekleşecek yazışma içeriğiniz.

 

Sitemiz veya başka herhangi bir iletişim yolu ile herhangi özel nitelikli kişisel verilerinizi bizlerle paylaşmamanızı rica ederiz. Yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere işlemekte olduğunuz kişisel verileriniz, hizmetlerimizi sunabilme ve/veya sizlerle iletişime geçme amacıyla toplanmak ve işlenmekte olan özel nitelikli olmayan kişisel veri kategorisinde yer almaktadır.  

 

Sitemizi ziyaret ettiğinizde, sistem yönetimi, istatistik ve arka plan uygulamalarının gerektirdiği bazı bilgiler sunucularımızda otomatik olarak depolanacaktır. Bu verilerin arasında internet servis sağlayıcınızın ismi, bazı durumlarda IP adresiniz, web gezgini yazılımınızın versiyonu, erişim sağlanan bilgisayarın işletim sistemi, bize yönlendiren web sitesi, sitemizdeyken ziyaret ettiğiniz diğer siteler ve sitemizi bulmak için kullandığınız arama sözcükleri bulunmaktadır. (Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.) Duruma bağlı olarak bu tür veriler, site ziyaretçisi hakkında bazı sonuçlar çıkarılmasını sağlar. Ancak hiçbir kişisel bilgileriniz bu çerçevede kullanılmayacaktır. Bu tür kişiye özel veriler sadece anonimleştirilerek kullanılabilir. Endless Fairs´ın bu verileri dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına yönlendirmesi durumunda, verilerin, veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli teknik ve organizasyonel işlemler gerçekleştirilecektir.

 

Endless Fairs olarak verilerinizi işleme amaçlarımız şunlardır;

 • Endless Fairs hizmetlerinin sunulması, geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için hizmetlerimizin işlevselliğini arttırarak sizlere daha iyi hizmet sunmak ve hizmet kalitemizi geliştirmek.
 • Farklı iletişim kanalları aracılığı ile ziyaretçi ve müşterilerimizle iletişim kurmak.
 • Ziyaretçilerimizin ilgi alanına dayalı olarak tanıtımlar yapabilmek.
 • Ticari veya pazarlama içerikli bilgilendirmeler sunabilmek.
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için size teklifler ve promosyonlar göndermek
 • Etkinliklerimiz ile ilgili bilgilendirme yapmak.
 • Soru, istek, öneri, yorum ve şikayetlerinizle ilgilenmek ve taleplerinize cevap verebilmek.
 • İlgili talepler sözleşme ilişkisiyle alakalıysa sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirmek; sözleşme ilişkisi bulunmamaktaysa şirketimizin meşru çıkarları doğrultusunda hareket edebilmek. 
 • Sitemiz ile ilgili veri analizler yapmak, siteyi geliştirmek, sizin gezintinizi en ideal hale getirmek ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek.
 • Size örneğin Web Sitesi ile ilgili bilgiler, hüküm ve koşullarımızdaki değişiklikler ve politika değişiklikleri gibi bilgileri göndermek için.
 • Politikalarımızı ihlal edebilecek, hileli veya yasa dışı olabilecek etkinlikleri tespit etmek, araştırmak ve önlemek.

 

3.Kişisel Verilerin Depolanması ve İmhası

Endless Fairs, size ait bilgileri güvenli biçimde saklamaktadır; dolayısıyla söz konusu bilgilerin herhangi bir kayba, suistimale ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm önlemler alınmaktadır.

Bizimle paylaşmış olduğunuz verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 7/1. Maddesine uygun olarak, işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalkması, işlemeye izin verdiyseniz, en fazla, onayınızı iptal edene kadar, bir sözleşmenin yürütülmesi için verilere ihtiyacımız olursa, en fazla sizinle sözleşme ilişkisi var olduğu sürece, yasal saklama yükümlülükleri mevcut olduğu ölçüde veya saklama sürelerinin sonuna kadar kanuni sürelerin (yasal yükümlülüklerimizin bulunduğu hallerde veya kanuni haklarını ileri sürmek, kullanmak veya savunmak için yürürlükte olan zamanaşımı sürelerinin) geçmesinin ardından silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. 

Kişisel verilerin imhası genel anlamda işlenmiş verilerin silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonimleştirilmesini kapsamaktadır. Kişisel verilerinizin imha süreci şirketçe belirlenen periyodik imha işlemleri ile ya da veri sahibinin talebi üzerine işletilmektedir. 

 

4.Kişisel Verilerin Açıklanması ve Aktarılması

Endless Fairs‘ın, gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Bazı durumlarda kişisel verilerinizin Endless Fairs bağlı şirketleriyle paylaşılması gerekecektir. Bu durumlarda da bilgileriniz gizli adletmeye devam edecektir.

Yasal yükümlülükleri yerine getirmek, yasaklanmış veya yasal olmayan faaliyetleri, Endless Fairs’ın, herhangi bir birey ya da kullanıcıların güvenliğini, haklarını veya çıkarlarını tehdit eden durumları ve Sitenin Kullanım Koşullarının ihlalini engellemek, bunları tespit etmek, soruşturmak ve bunlara karşı harekete geçmek. Endless Fairs ayrıca her türlü kanuni veya idari işlemlere, mahkeme emirlerine veya yetkili makamlar tarafından talep edilmiş icrai önlemlere cevap vermek için de kişisel verilerinizi aktarabilir. Söz konusu kişisel bilgilerin, Endless Fairs, iştirakleri, bağlı ortakları ve grup şirketleri, tedarikçiler, iş ortakları ile üçüncü parti hizmet sağlayıcıları hariç olmak üzere, üçüncü kişilere aktarımı, sadece adli ya da idari mercilerce öngörülmesi halinde söz konusu olacaktır.

Kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere veya Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketleri için kişisel verilerin yurt dışına aktarımında kullanılan ve yeterli bir korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesini sağlayan veri koruma kuralları olarak bilinen Bağlayıcı Şirket Kurallarının (“Bağlayıcı Şirket Kuralları”) onaylanmasını veya ilgili kişinin açık rızasın alınması şartıyla aktarılabilir.

Yukarıda sayılan ve Endless Fairs’ın sizin kişisel verilerinizi iletebileceği alıcılar yurtdışında yerleşik olabilirler. Böyle bir halde, Endless Fairs bu alıcıların sizin kişisel verilerinizin yeterli düzeyde korunmasını temin etmeleri için kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki yasalar uyarınca tüm kurumsal ve teknik önlemleri almasını zorunlu kılacaktır.

 

5.Çerez Politikası

Sitemize çeşitli teknolojiler kullanarak, sitede ziyaret ettiğiniz kısımlar ve sayfalar ile sitede yaptığınız gezintiye ilişkin bilgiler toplamak (istatistiksel analizler yapmak, siteyi geliştirmek, sizin gezintinizi en ideal hale getirmek ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak gibi) amacıyla çerezler yerleştirilebilir. Bu çerezler pazarlama ve optimizasyon amaçlı veri toplar ve belli bir süre zarfında saklar. Bu veriler anonimleştirilmiş kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılabilir. 

Örneğin, belirli pazarlama kampanyalarının ve bazı ürünlerimizin performansını izlemek için Google Analytics çerezleri kullanır. Bu, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların bizim adımıza farklı temas noktalarında özel reklamlar oluşturmasına izin vermek içindir. Bu tür hizmet sağlayıcılar, kişisel bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi vb. içermeyen IP adresinizi ve kişisel olarak tanımlanamayan bilgilerinizi toplayabilir. Bu çerezler ayrıca sitemizin nasıl kullanıldığı ve performansı hakkında istatistiksel bilgiler sağlar. Ziyaretçilerimiz tarafından açık bir anlaşma olmaksızın bu teknolojiler ile toplanan veriler kişisel bir ziyaretçinin kimliğini belirlemek için kullanılmaz ve anonim herhangi diğer kişisel bilgileri ile birleştirilmez. Ziyaretçilerimiz tarafından açık bir anlaşma olmaksızın bu teknolojiler ile toplanan veriler kişisel bir ziyaretçinin kimliğini belirlemek için kullanılmaz ve anonim herhangi diğer kişisel bilgileri ile birleştirilmez.

Çerezleri, internet tarayıcınızdaki ayarı değiştirerek ve sitemize girdikten sonra çerezlerimizi reddederek istediğiniz zaman engelleyebilirsiniz. Çerez Politikamızı inceleyerek ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

6.Haklarınız ve Çocuklara Ait Bilgiler

Endless Fairs web sitesinin yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup, Endless Fairs web sitesi çoçuklara yönelik değildir. Endless Fairs, 18 yaşından küçük çoçuklara ilişkin bilgilerle ilgilenmemektedir. Ebeveynlerin ya da yasal velinin, gözetimleri altındaki çocukların herhangi bir kişiye ilişkin bilgileri Endless Fairs'a ulaştırıldığına dair şüpheleri olması halinde, eğer söz konusu bilgilerin silinmesi isteniyorsa, aşağıdaki adresten (7. Maddeye bkz.) derhal bizle irtibata geçmelerini rica ederiz. Böyle bir durumda, söz konusu bilgiler hiç vakit kaybetmeden silinecektir.

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin,

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

 

Kişisel verilerinizin silinmesini sağlama hakkınız bulunmaktadır. Bununla birlikte bu hakkınız mutlak değildir ve Endless Fairs’ın bu tür verileri muhafaza etmek için kanuni veya meşru gerekçeleri olabilir. Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlendiği hallerde bu verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, 

“Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center Tower Office No: 74D Kat: 3 D: 10 Şişli, İstanbul” adresindeki merkez ofisimize yazılı başvuru formu ile bizzat gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, (varsa) tarafınızca daha önce Endless Fairs’a bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@endlessfairs.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin, haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Endless Fairs talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

 

7.Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapılması

İşbu Politika 14.01.2021 tarihlidir. Politikaya ilişkin olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Bu çerçevede, size ait hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır.