Pazar Araştırması Nedir ve Neden Önemlidir?

Söz konusu hangi iş alanı olursa olsun, yeni bir çalışmaya başlamadan önce gereken ön araştırmaların yapılması oldukça önemlidir.

Söz konusu hangi iş alanı olursa olsun, yeni bir çalışmaya başlamadan önce gereken ön araştırmaların yapılması oldukça önemlidir.

Söz konusu hangi iş alanı olursa olsun, yeni bir çalışmaya başlamadan önce gereken ön araştırmaların yapılması oldukça önemlidir. Bu durum, piyasaya sürülecek ürün ve hizmetlerin satışa sunulmadan önceki hazırlık aşamaları için de geçerlidir. Bilgi ise bu noktada en değerli unsur olarak öne çıkar. Kaynak bulma girişimleri başlamadan önce, girişimcinin veya şirket yönetiminin ihtiyaç duyduğu fizibiliteyi de bu doğru ve detaylı bilgiler somutlaştırır. 

Pazar araştırması nedir?

Hangi ihtiyacı karşılayacağı, avantajlarının neler olabileceği, maliyetlerin yaklaşık olarak hesaplanması, potansiyel müşteri profili, piyasadaki rakiplerin ayrıntılı analizi, muhtemel pazar payı ve olası sonuçların doğru ölçülmesi; o ürün veya hizmetin geleceğine dair somut ipuçları verir. İşte bütün bu sürece pazar araştırması denir. Pazar araştırması aynı zamanda ürünün aynı kategorideki rakiplerinden olumlu yönde nasıl ayrışabileceğini ve karşılaşılması olası pazarlama güçlüklerinin üstesinden gelecek marka stratejisini de belirleyen başlıca faktörlerden biridir.

Pazar araştırması nasıl yapılır?

Başarılı bir pazar araştırmasının ilk adımı doğru soruları sormakla başlar. Bir pazar araştırması süresince sorulacak belli başlı sorular aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

  • Ürün ya da hizmet henüz saptanmamış veya eksikliği giderilmemiş hangi soruna çözüm getirecek?
  • Potansiyel müşteri kitlesinde hangi kesimdekiler olumlu yaklaşır, hangileri olumsuz tavır alabilir?
  • Ürün veya hizmetin hem müşteri hem firma bakımından sürdürülebilirliği var mı?
  • Lojistik, dağıtım, bayi ağı vb. değişkenler hesaba katıldı mı?
  • Ürünün fayda-maliyet oranı cazip mi, değil mi?

 

Mal ve hizmet odaklı bu soruların yanında, doğrudan girilecek pazarın niteliğine ve müşteri profiline dair sorular da bir o kadar önemlidir. Pazarın söz konusu ülkedeki büyüklüğü, gelecekteki büyüme potansiyeli , teknolojik gelişmelerin ve toplumsal tüketim alışkanlıklarındaki değişimlerden etkilenme durumu gibi sorular Pazar özellikleri ile ilgilidir. 

Sonunda işe yarar çıktılar elde edeceğiniz bir pazar araştırmasında, satış ve pazarlama sürecinin nihai varış noktası olan müşteriler asla ihmal edilmemelidir. Hedeflediğiniz potansiyel müşterilerinizin dahil olduğu toplumsal yapılar, ekonomik güçleri, hangi koşullarda hangi tüketici davranışları sergiledikleri ve yaşam tarzları son derece önemlidir. Çünkü bütün bunlar, onlara nasıl seslenme şeklini, kısacası hangi pazarlama mesajlarının iletilmesi gerektiğini; yani tanıtım ve reklam çalışmaları da dahil iletişim stratejisinin özünü oluşturur.

Rakip analizi ve strateji belirleme

Pazarlama araştırmasında ürün ve hizmet, pazar durumu ile müşteri açısından sorulması gereken soruların ardından rakip analizi gelir. Varlık gösterilecek pazardaki rakiplerin bir listesi çıkarılır.  Bunlar doğrudan ve dolaylı rakipler olarak ikiye ayrılırsa, analiz başından katmanlı bir hâle getirilir ve kolaylaşır. 

Sonrasında rakiplerin güçlü ve görece zayıf yanları veriler eşliğinde incelenir. Fiyatlandırma politikaları, müşterilerin bu ürün ve hizmetlere bakışı, rakipleri tercih etmelerinin altında yatan nedenler vb. konularda nitel ve nicel bilgilerin elde edilmesi ile bu bilgiler ışığında zihin açıcı fikir alışverişlerinin yapılması, kolektif bir fizibilite yapabilmek için olmazsa olmazdır.

Bu adımların ardından pazarlama stratejisinin belirlenmesi için ön hazırlıklar başlar. Ürün ambalajından satış sonrası müşteri desteğine, hangi dönemde ne gibi kampanyalar düzenleneceğine, dağıtım ağına, reklamların ve promosyon çalışmalarının ne yönde gelişeceğine uzanan geniş bir yelpazede stratejik kararlar alınır. 

Pazarlama araştırması için kullanılacak yöntemler nelerdir?

Pazar araştırması ürün veya hizmetin niteliğine, piyasaya sürülecek ülkedeki pazar hacmine ve karşıladığı tüketici ihtiyaçlarına bağlı olarak değişse de temelde iki yönteme dayanır.

Nicel araştırma : Sayısal verilere dayanan bu araştırma yönteminde pazara sunulacak ürün veya hizmet hakkında yüz yüze görüşme, telefon görüşmesi, internet üzerinden gerçekleşen görüşmeler gibi yollardan elde edilen bilgilerden istatistiki sonuçlara ulaşılır. Bilgisayar destekli telefon görüşmeleri ve yine bu yolla yapılan kişisel görüşmeler de bu kategori altında değerlendirilir.

Nitel araştırma : Daha sınırlı gruplar ölçeğinde yapılan ve derin gözlemler üzerine temellenen nitel araştırmalar, ihtiyaç duyulan içgörüyü doğrudan insanlardan almayı sağlar.  Özellikle odak grup çalışmaları bu araştırmaların en popüler örneğidir. 

Pazarlama araştırması amaçlı yapılan görüşme türlerinin kendine özgü olumlu ve olumsuz tarafları bulunur. Örneğin; telefon görüşmeleri çabuk ve az maliyetli olmasına rağmen, soruların yönleneceği kişilerin genelgeçer hayat ritmi göz önüne alındığında günün her saati gerçekleştirilebilecek bir iletişim yöntemi değildir. 

Grup araştırmaları ise büyük üreticilerin veya hizmet sağlayıcıların odak grup görüşmelerinden elde ettikleri izlenimlerden oluşur. Toplu görüşmelerden yapılan çıkarımlar ve farklı kesimlerden gelen farklı tüketim alışkanlıklarına sahip potansiyel müşterilerin satın alma kararlarına ilişkin yapılan fikir alışverişleri, bu sürecin önemli adımlarıdır. Daha özel ve belli şartlar altında yapılan derin görüşmeler, görüşme öncesinde hazırlanan sorular üzerinde gelişir ve ürün ya da hizmet hakkında en az soruyla olabildiğince fazla bilgiye ulaşmayı hedefler.

Pazarlama araştırması için hangi araçlar kullanılabilir?

Doğru bilgiler ile kurumsal beklentileri karşılayan ve isabetli bir fizibiliteye ulaşılmasını sağlayan pazarlama araştırmaları için çeşitli araçlar mevcuttur. Bu süreçte ilerleme kaydedilmesini kolaylaştıran başlıca araçlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Typeform

Üretici ve hizmet sağlayıcıların internet sitesini ziyaret eden kullanıcılara görsel destekli sorular yönelten Typeform, müşteri alışkanlıklarını ölçmede yararlı bir pazarlama araştırması aracıdır.

Google Forms

Google ofis uygulamaları kapsamında sunulan Google Forms’un en önemli avantajı, mevcut ve potansiyel fark etmeksizin tüm müşterilere belirlenen soruları yönlendirebilmesidir. Her iki yöntemde de, yani hem nicel hem de nitel çalışmalarda kullanılabilen bu pazarlama araştırması yöntemi ile alınan cevaplar bir araya getirilebilir ve buradan yeni çıkarımlar yapılabilir.

Google Insight

Günümüz dünyasının vazgeçilmez ve en büyük bilgi kaynağı olan dijital dünya, pazarlama araştırması sürecinde de önemli bir rol oynar. Bu bağlamda en bilinen araçlardan biri Google Insight veri tabanıdır. Özellikle e-ticaret, online satış vb. biçimlerde satış yapmak isteniyorsa, Google’ın farklı kaynaklardan derlediği bu veriler sayesinde birçok ufuk açıcı bilgiye ulaşılması mümkündür.

SurveyMonkey

İnternet üzerinde en sık kullanılan pazarlama araştırması metotlarından olan SurveyMonkey, doğru sorular ile hazırlandığında oldukça pratik ve işlevsel bir anket uygulamasıdır. Ücretli ve ücretsiz versiyonlara sahip bu hizmet ile müşteriler daha yakından tanınabilir, derin analizlere ulaşmada mesafe alınabilir ve tüketici davranışları çözümlenerek pazarın güncel durumu hakkında fikir edinilebilir.

Pazarlama araştırma yöntemlerinin uygulanma aşamasında kurumsal buluşmalara ayrı bir parantez açılabilir. Özellikle büyük çaplı fuarlar, kurumsal zirveler ve seminerler, konferanslar vb. tanıtım ve satış amaçlı geniş çaplı etkinlikler, aslında pazarlama araştırmalarının ilk uygulama alanlarındandır. Çoğu zaman ürünlerin ilk kez sahneye çıktığı bu tür etkinliklerde müşteriler ile yapılan birebir görüşmelerden elde edilecek çıktılar, sayısal veya nitel verilere dönüştürülebilir. 

Covid-19 küresel salgını nedeniyle fiziksel alanlardan hızla dijital ortama taşınan bu etkinlikler için güçlü bir altyapı sağlayıcısı seçmek epey önemlidir. Endless Fairs sanal etkinliklerinizi daha verimli hâle getiren ve dijital etkinlik alanına tasarım olarak da çok şey katan bir çözüm ortağıdır. Web seminerleri, sanal fuar, sektörel buluşmalar vb. birçok farklı dijital etkinlik konusunda deneyimiyle yol gösterir ve ihtiyaca özel, profesyonel nitelikte hizmetler sunar.

Detaylı bilgi için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sanal Kariyer Fuarları Sonrasında Adaylarla İletişimde Kalma Rehberi

En iyi yetenekler için rekabete devam etmek olağanüstü bir takip stratejisine sahip olmayı gerektirir. Sanal kariyer fuarları ardından adaylarla nasıl iletişimde kalacağınız bu blog yazısında!

Gerilla Pazarlama Nedir ve Neden Etkilidir?

Gerilla pazarlama, düşük maliyetli ve oldukça avantajlı bir yöntemdir. Gerilla pazarlama araçları ile marka bilinirliğine etki etmek amaçlanır. Gerilla pazarlama örnekleri nasıl ortaya çıkıyor?